Loading...

Kasutustingimused

Üldsätted

GetaPro pakub veebiteenust igat tüüpi professionaalidele, samuti potentsiaalsetele klientidele, kes vajavad nende teenuseid.

Kasutades sellel saidil pakutavat teenust, nõustute allpool loetletud Kasutustingimustega. Kui te ei nõustu mõne Kasutustingimuse sättega, ei tohi te seda saiti kasutada ega pääseda juurde Ettevõtte teenusele.

Põhiterminid

 • „Ettevõte”, „GetaPro” tähendab osaühing "AllePal OÜ", registrikood: 12209337
 • „Sait“ tähendab GetaPro.ee veebisaiti ja kõiki sellel olevaid lehti, materjale ja alamdomeene.
 • „Klient“ on isik, kes on esitanud saidil tellimuse täitjale.
 • „Tellimus” on töö, mille klient on esitanud GetaPro teenuse abil.
 • „Kasutajad”, „Teie” on iga isik, kes kasutab GetaPro teenuseid ühel või teisel viisil.
 • „Teenus” on füüsiline või juriidiline isik, kes registreerib end saidil oma teenuste pakkumiseks ja klientide tellimuste vastuvõtmiseks.
 • „Täitja“, „Spetsialist“ on füüsiline või juriidiline isik, kes registreerib end saidil oma teenuste pakkumiseks ja Klientide Tellimuste vastuvõtmiseks.
 • "Teenusleping" tähendab Täitja ja Kliendi vahel kokku lepitud teenuste osas sõlmitud kokkulepet. Teenuste osutamise osas saab kokkuleppele jõuda isikliku suuliselt, telefoni teel, SMS-ide, e-posti abil või kirjaliku avalduse või lepingu vormis.
 • „Sisu” - mis tahes postitus, sõnum, tekst, fail, pilt, foto, video, heli või muu materjal
 • Kasutajanimi tähendab Kasutaja registreerimisel valitud e-posti aadressi, mida ta tarvitab saidi kasutamisel. Mitme Kasutajanime registreerimine ja kasutamine sama Kasutaja poolt on keelatud.
 • Parool on sümboolne kombinatsioon, mille kasutaja valib iseseisvalt ja mis koos Kasutajanimega identifitseerib ta Saidi kasutamisel.
 • „Valiknimekiri“ tähendab nende spetsialistide lõplikku nimekirja, kes on GetaPro teenuse kaudu kliendile oma pakkumise esitanud, kelle hulgast klient valib, kelle ta oma Tellimuse Täitjaks määrab
 • „Komisjonitasu“ tähendab ettevõtte teenuste vahendustasu eurodes.
 • „Virtuaalne rahakott“ tähendab Täitja virtuaalset kontot saidil, mida Täitja kasutab Komisjonitasu ettemaksmiseks
 • “Seotud maksekaart“ - Täitja deebet- või krediitkaart, mis on Komisjonitasu automaatseks maksmiseks Saidil Täitja profiiliga ühendatud
 • „Boonus“ tähendab täiendavaid rahalisi vahendeid, mida Ettevõte annab Täitjale. Boonust saab kasutada ainult Komisjonitasu maksmiseks. Boonust ei saa virtuaalsest rahakotist pärisraha kujul välja võtta.
 • „Saldo” tähendab virtuaalse rahakoti rahaliste vahendite jääki, sealhulgas boonust.
 • „Turvaline tehing” - teenus, mis võimaldab kliendil tasuda täitja teenuste eest ettemaksuna, kasutades makseteenust PaySera (300060819)
 • „Eelarve“ - tellija poolt pakutud ja Tellimuses märgitud Täitja teenuste / töö maksumus.

Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Käesolevaid kasutustingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega. Käesolevaid kasutustingimused reguleeritakse ja tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.

Muudatused

GetaPro jätab endale õiguse neid Kasutustingimusi igal ajal oma äranägemise järgi muuta või ajakohastada, ilma et Kasutajaid sellest teavitataks (enne või pärast). Kasutaja nõustub regulaarselt jälgima teavet Kasutustingimuste muudatuste kohta. Saidi Kasutajana vastutab Kasutaja nende Kasutustingimuste uuenduste vastuvõtmise eest, külastades seda jaotist. Kõikide oluliste tingimuste ja tähtaegade muudatustega kaasneb teade kõigile aktiivsetele Kasutajatele.

Teabe täpsus

Ehkki ettevõte püüab tagada saidil oleva teabe täpsuse ja õigsuse, GetaPro ei saa see garanteerida kogu saidil oleva teabe õigsust ega vastutada võimalike probleemide või kahjude eest, mis tulenevad infosisu vigadest.

Kasutaja kinnitab GetaPro, et pakutavate teenuste kasutamisel GetaPro ei tegutse ta töövõtja ega agendina ega vastuta töö kvaliteedi ega tulemuste eest. Klient vastutab ainuisikuliselt sobiva Täitja valimise eest ja lepib kokku kõigi tööde tingimustes, mida Täitja kohustub tegema. GetaPro ei osale ega vastuta kliendi ja Täitja vaheliste teenuslepingute eest.

Ettevõte soovitab igal Kliendil enne lepingupartneriga teenuste osutamise lepingu sõlmimist saada kvalifikatsiooni kinnitus ja muud vajalikud dokumendid. Kui Kasutajal on nende detailide kättesaamatuse või kontrollimise puudulikkuse tõttu probleeme või kaotusi, ei vastuta GetaPro.

Informatiivne sisu

Kasutaja garanteerib, et Saiti ja Teenuseid kasutatakse ainult seaduslikel eesmärkidel ja viisil, mis ei riku teiste Kasutajate õigusi ega piira ega takista Teenuste kasutamist kellelgi teisel. Sõnumid, profiilid, tööde kirjeldused ja muud materjalid peavad vastama üldtunnustatud eetika- ja moraalinormidele.

Tellimused, Täijate profiilid, kirjeldused, tagasiside ja muu sisu ei või:

 • sisaldada mittenormatiivset sõnavara;
 • sisaldada rassistikke, seksistlikke märkusi või mõnda muud solvavat väljendit;
 • sisaldada teiste veebisaitide kontaktandmeid või linke, välja arvatud spetsiaalselt selleks ette nähtud väljadel;

Kasutaja kinnitab, et kogu saidile GetaPro postitatud, selle kaudu edastatud või sellega seotud Sisu on ainuisikuliselt selle Sisu postitanud isiku vastutusel. Kasutaja vastutab täielikult kõigi materjalide eest, mis ta avaldab, saadab e-posti teel või teeb muul viisil kättesaadavaks, kasutades Teenust GetaPro,tarvitades oma registreerimisandmeid (kasutajanime ja parooli). Ettevõte ei vastuta Kasutaja registreerimisandmete loata kasutamise eest kolmandate isikute poolt.

Kasutaja kinnitab, et GetaPro ei kontrolli seda Sisu ega vastuta selle Sisu eest, mis on kättesaadav Ettevõtte Teenuse kaudu. Lisaks võib sait GetaPro sisaldada linke teistele veebisaitidele, mis on GetaPro täiesti sõltumatud. GetaPro ei garanteeri sellisel veebisaidil sisalduva teabe täpsust, täielikkust ega usaldusväärsust.

Kasutaja nõustub, et võtab üle minnes mis tahes muule veebisaidile täieliku vastutuse selle ülemineku tagajärgede eest. Kasutaja nõustub, et Kasutaja peab hindama ja kandma kõiki riske, mis on seotud mis tahes Sisu kasutamisega ja selle usaldamisega, ning et mitte mingil juhul GetaPro ei vastuta mis tahes Sisu ega mis tahes kantud kahju eest. mis tahes teenuses GetaPro postitatud, meilisõnumiga saadetud või muul viisil saadaval oleva Sisu kasutamise tagajärjel.

Kasutaja nõustub ja kinnitab, et GetaPro ei eelvaata ega kinnita kogu Sisu, kuid GetaPro omab õigust (kuid mitte kohustust) oma äranägemise järgi eemaldada või teisaldada igasugune veebisaidil olev Sisu, mis on vastuolus Kasutustingimustega või mis tahes muul põhjusel.

Intellektuaalne omand

GetaPro omab õigusi kogu Saidiga seotud intellektuaalomandile, sealhulgas kujundusele, tekstile, andmebaasidele, piltidele ja vormidele, ning Kasutaja nõustub mitte kasutama ega kopeerima selle ühtegi osa ilma Ettevõtte loata.

Publikatsioonide, sõnumite, tekstide, failide, piltide, fotode, videote, helide või muu Kasutajate GetaPro üles laaditud intellektuaalomandi õigused jäävad autoriõiguse omanikule. Kasutaja mõistab, et sellise Sisu Saidile lisamisega võtab Kasutaja täieliku vastutuse selle avaldamise tagajärgede eest. Samal ajal annab Kasutaja Ettevõttele ühemõttelise ja tühistamatu loa selle Sisu salvestamiseks, kuvamiseks ja kasutamiseks.

Suhted organisatsioonide ja üksikisikutega

Kasutaja suhtlemine sellel Saidil või selle kaudu leitud organisatsioonide ja / või üksikisikutega, sealhulgas maksmine ja kaupade või teenuste pakkumine, samuti muud tingimused, garantiid või avaldused, mis on seotud selliste tehingutega, toimuvad ainult Kasutaja ja nende organisatsioonide ja / või üksikisikute vahel.

Kasutajad nõustuvad ja kinnitavad, et GetaPro ei vastuta sellistest tehingutest tulenevate mis tahes kahjude või kahjustuste eest. Ettevõte ei kanna mingit vastutust juhul, kui Kasutaja õigusi rikuvad kolmandad isikud, kes on saanud loata juurdepääsu paarile Kasutajanimi pluss Parool.

Kui sellel saidil olevate Kasutajate või Kasutajate ja mis tahes kolmanda osapoole vahel tekib vaidlus, saab Kasutaja aru ja kinnitab, et GetaPro ei ole kohustatud selle vaidluse osapooleks saama.

Kasutajate vahelise vaidluse korral vabastavad Kasutajad GetaPro, selle juhatuse liikmed, töötajad, esindajad ja õigusjärglased nõuetest, pretensioonidest ja hüvitamiskohustusest igasuguse (tegeliku ja kaudse) teadaoleva või teadmata kahju tekkimisega seoses, mis tuleneb või on mis tahes viisil seotud nende vaidluste ja / või Ettevõtte Teenusega.

Registreerimine, Tellimuste ja Pakkumuste Koostamine, Tagasiside

Kliendiks või Täitjaks saamiseks peab Kasutaja registreeruma (looma konto). Samuti peab Täitja täitma kõik väljad menüüs „Minu andmed” isikliku profiili loomiseks ja lõpuks konto registreerimiseks. Täitjad vastutavad otseselt nii isikliku profiili sisu kui ka selle täpsuse ja seaduslikkuse eest.

Kõiki Täitjaid hinnatakse Klientide tagasiside põhjal, kui pärast huvi väljendamist saavutatakse kokkulepe teenuste osutamise osas mõne töö või kõigi tööde teostamiseks.

Täitjad mõistavad, et GetaPro ei vastuta Klientide arvustuste sisu ega nende sisuga tekitatud kahju eest. Tagasisidet andnud Tellija vastutab selle sisu, samuti selle täpsuse ja seaduslikkuse eest.

Kasutaja saab aru ja kinnitab, et kontaktandmete (telefoninumber, e-post, sotsiaalse meedia konto jne) omavoliline kasutamine, mittenormatiivne sõnavara, laimav käitumine, Kasutajate / Ettevõtte / kolmandate isikute solvamine, ebaseaduslik tegevus või mis tahes muu väärkasutus registreerimisfunktsiooni kasutamisel, isikliku profiili loomisel ja ajakohastamisel (Täitjal „Minu andmed“ ja Kliendi jaoks „Seaded“), tellimuse loomisel, tellimusele teenuste pakkumisel, samuti tagasiside ja kommentaaride funktsiooni või mis tahes muud saidi funktsiooni kasutamisel võidakse keelduda konto registreerimisest, tellimuse loomisest, pakkumuse kinnitamisest, saidile juurdepääsu ja teenuse edasise kasutamise võimaldamisest.

GetaPro kontrollib tagasisidet, et see oleks autentne, ja eemaldab tagasiside, mis osutub pettuseks. GetaPro ei kinnita ega taga ühegi tagasiside täpsust ega usaldusväärsust. GetaPro võib autori taotlusel oma äranägemisel tagasiside eemaldada.

Tellimuse tasumise tingimused

Enne tellimuse koostamist, valib Klient ühe makseviisidest: A) tasumine pangaülekande vormis kasutades teenust “Turvaline tehing”; või B) tasumine sularahas või muul makseviisil väljaspool saiti.

Tegija, saates tellimusele oma pakkumise, nõustub oma teenuse eest tasumise viisiga, mille Klient oma tellimuses on märkinud.

"Turvalise tehinguga" nõustumisel kohustub Tegija sisestama 3 päeva jooksul oma saidil olevale profiilile arvelduskonto numbri, kuhu kantakse tasu täidetud tellimuse eest. Tegija nõustub, et teenuste eest tasutakse märgitud arvelduskontole.

Maksetingimused ja tagastused

Kui Kasutaja on Täitja, nõustub ta maksma Komisjonitasu iga kord, kui saab Tellimuse: Kasutaja on saidil määratud Tellimuse Täitjaks.

Juhul, kui Töövõtja ja Kliendi vahel sõlmitud Kokkulepe antakse tegelikuks täitmiseks üle Töövõtjaga seotud füüsilisele või juriidilisele isikule (Eesti Vabariigi mõistes), siis selline Kokkuleppe täitmine loetakse täidetuks Töövõtja poolt koos kohustusega maksta vastavaid Komisjonitasusid. See tingimus kehtib ka Äritellimuse Komisjonitasu täitmise ja tasumise kohta.

Komisjonitasu suurus on selgelt näidatud Tellimuse igal lehel, millega pakkumine saadetakse. Iga Komisjonitasu arvutatakse Tellimuse võimaliku Eelarve või töömahu põhjal, kuid ei ületa 50,00 eurot.

Kasutaja kinnitab, et GetaPro ei saa mõjutada Tellijate poolt Täitjate valiku tulemusi mis tahes Tellimuse korral ega garanteeri, et Kasutaja saab tööd, isegi siis, kui Kasutaja on Kliendi Valikunimekirjas ja te olete kontakte vahetanud.

Kui Klient märgib Saidil Kasutaja ekslikult Tellimuse Täitjaks ja nende vahel pole sõlmitud Teenuslepingut, võib Täitja nõuda tagasimakset, mis võrdub võetud Komisjonitasu väärtusega, pöördudes Ettevõtte poole e-posti teel: contact@getapro.ee. Tagasimakse taotlus tuleb esitada hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates tellimusele määramise ja vahendustasu maksmise hetkest. Kasutaja nõustub, et Ettevõte saab taotletud rahad tagastada ainult Täitja virtuaalsesse rahakotti 3 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast. Kasutaja nõustub, et Ettevõte jätab endale õiguse Täitjale raha mitte tagastada, kui Klient ei kinnita viga Täitja tellimusele määramisel.

Ühelgi muul juhul Komisjonitasu ei tagastata. Ettevõte võib erandjuhtudel oma äranägemisel tagasimakseid pakkuda.

Komisjonitasu makseviisid

Täitja saab valida Komisjonitasu makseviisiks kas ettemaksu tasumise virtuaalsesse rahakotti või automaatse maksmise seotud maksekaardilt.

Täitja nõustub ja kinnitab, et Ettevõte aktsepteerib ainult krediit- või deebetkaardiga makseid. Esitades maksmiseks maksekaardi andmed, kinnitab Täitja, et tal on õigus selle kaardiga oste teha.

Täitja mõistab ja nõustub, et Komisjonitasu vahendite väljavõtmine toimub järgmise algoritmi kohaselt: raha võetakse Boonusest, kuid kui Komisjonitasu maksmiseks pole piisavalt raha, debiteeritakse kogu summa või selle ülejäänud osa virtuaalsest rahakotist. Kui virtuaalses rahakotis pole Komisjonitasu (või selle jäägi) tasumiseks piisavalt vahendeid, debiteeritakse Komisjonitasu (või selle jääk) seotud maksekaardilt automaatselt. Kui Täitja ei valinud seotud maksekaardi abil automaatset makseviisi, muutub virtuaalse rahakoti saldo negatiivseks, näidates tasumata Komisjonitasu (või selle jäägi) väärtust. Täitja kinnitab oma kohustust kustutada negatiivne Saldo 14 päeva jooksul alates Komisjonitasu maha arvestamisest, mille tulemuseks oli negatiivne Saldo.

Täitja mõistab, et ost (Komisjonitasu makse) kuvatakse pangaväljavõttes kui „GetaPro“. Täitja nõustub saama kõik arved registreerimisel määratud e-posti aadressile. Täitja vastutab ainuisikuliselt selle eest, et e-posti aadress oleks õige ja kehtiv.

Komisjonitasu ettemaks, kasutades virtuaalset rahakotti

Täitja kinnitab, et virtuaalses rahakotis olevaid vahendeid saab kasutada ainult Komisjonitasu maksmiseks, mis toimub pärast ettemakse tegemist.

Iga kord, kui Täitja Komisjonitasu maksab, vähendatakse Täitja virtuaalse rahakoti Saldot sellel Tellimuse lehel kuvatud Komisjonitasu summa võrra, millelt pakkumine saadetakse. Kui Saldo on Komisjonitasu maksmiseks ebapiisav, peab Täitja täiendama virtuaalse rahakoti Saldot. Saldot saab suurendada ainult fikseeritud väärtuste võrra.

Täitja võib taotleda virtuaalse rahakoti vaba jäägi tagastamist, nõustudes tagastamise tingimustega:

 • Ettevõte tagastab raha Täitja maksekaardile, millega viimane ettemakse tehti, 5 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast
 • Ettevõte võtab haldustasu 5,00 euro tagasimakse toimingu eest. Vahendustasu võetakse virtuaalsest rahakotist.
 • Ettevõte ei tagasta vahendeid, kui virtuaalsesse rahakotti on jäänud 5,00 euro või vähem
 • Ettevõte ei tagasta Komisjonitasu tasumiseks reserveeritud rahalisi vahendeid enne, kui Klient on Tellimuse täitmiseks esitanud või Tellimuse veebisaidil tühistanud

Kui virtuaalse rahakoti Saldo ei muutu 18 kuu jooksul, siis see Saldo nullitakse.

Komisjonitasu automaatne maksmine

Valides seotud maksekaardiga Komisjonitasu maksmise viisi, nõustub Täitja maksma Komisjonitasu automaatselt. Komisjonitasu automaatne makse toimub iga kord, kui Täitja määratakse Saidil Tellimust täitma.

Kui automaatne makse ebaõnnestub, nõustub Täitja, et Komisjonitasu võetakse virtuaalsest rahakotist ja Saldo muutub negatiivseks. Täitja kinnitab oma kohustust kustutada negatiivne Saldo 14 päeva jooksul alates Komisjonitasu maha arvestamisest, mis viis negatiivse Saldoni.

Täitja kinnitab, et kaart, millel automaatne makse ei töötanud, ei ole enam Täitja profiiliga seotud.

Täitja saab siduda teise maksekaardi, keelates praeguse kaardi seotuse. Praeguse maksekaardi keelamisega kinnitab Täitja, et Täitja virtuaalse rahakoti Saldo võimaldab tal maksta Komisjonitasu nende avatud Tellimuste eest, mille kohta Täitja on esitanud pakkumised.

Ebaõnnestunud ja vaidlustatud maksed

Kasutaja kinnitab, et Ettevõte ei vastuta Kasutaja virtuaalse rahakoti Saldo muutumise eest kolmandate isikute tegevuse tagajärjel.

Kui Kasutajal on küsimusi krediit- või deebetkaardiga maksmise kohta, nõustub Kasutaja tagasiside lehel oleva vormi abil GetaPro'ga ühendust võtma.

Profiili kustutamine

Kasutaja saab taotleda oma profiili kustutamist Saidilt. Profiili kustutamisel kustutatakse kõik Kasutaja isikuandmed ja Kasutaja kaotab juurdepääsu Saidile. Kasutaja kinnitab, et Ettevõte kaalub profiili kustutamise taotlust 3 tööpäeva jooksul ja jätab endale õiguse keelduda profiili kustutamisest, kui andmete kadumine toob kaasa tõrke Teenuse põhitoimingu ja / või teiste Kasutajate turvalisuse tagamisel.

Piirangud

Kasutaja kinnitab, et GetaPro võib kehtestada Saidi kasutamisele piiranguid, sealhulgas, kuid mitte ainult, määrata maksimaalse päevade arvu, mille jooksul Sisu Saidil hoitakse, postituste, e-kirjade või muud tüüpi salvestatavate sõnumite maksimaalse arvu ja suuruse Saidil, samuti Saidile pääsemise sageduse.

Kasutaja kinnitab, et GetaPro ei kanna mingit vastutust ega oma kohustusi Saidil kasutatud Sisu kustutamise ega salvestamise võimatusega seoses. Kasutaja nõustub ja kinnitab, et GetaPro jätab endale õiguse igal ajal Saiti (või selle osa) muuta või sellest loobuda ilma ette teatamata ja et GetaPro ei vastuta Kasutajate ega kolmandate isikute ees mis tahes teenuse mis tahes muutmise, peatamise ega lõpetamisega seoses.

GetaPro on igal ajal, oma äranägemisel ja Kasutajat ette teatamata, õigus anda käesolevatest kasutustingimustest tulenevad õigused ja kohustused täielikult või osaliselt üle kolmandale isikule.

Kasutaja nõustub ja kinnitab, et Ettevõte ei vastuta kahju eest, mis on seotud teenuse mis tahes osa osutamisega (või osutamata jätmisega), sealhulgas kasumi kaotuse või sellest tuleneva kahju või kahjustuse eest.

Teenuse lõpetamine

Kasutaja nõustub ja kinnitab, et GetaPro‘l on oma äranägemise järgi õigus (kuid mitte kohustus) kasutajakonto deaktiveerida, lõpetada või piirata mis tahes muud tüüpi juurdepääsu Saidile või Saidi kasutamist, viivitamata ja ette teatamata, mis tahes põhjusel, sealhulgas ilma piiranguteta, kui GetaPro usub, et Kasutaja ei ole käitunud vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.

Täitja nõustub, et GetaPro'l on õigus Täitja konto deaktiveerida järgmistel juhtudel:

 • Esimene tagasiside, mille Täitja GetaPro kohta sai, on negatiivne (Klient märkis, et ei soovita seda Täitjat)
 • Täitja sai kokku 3 negatiivset arvustust (Kliendid märkisid, et nad ei soovita seda Täitjat)

Lisaks nõustub Kasutaja, et GetaPro ei vastuta Kasutaja ega kolmanda isiku ees Saidile Kasutaja juurdepääsu lõpetamise ega piiramise eest.

Lisaks on Kasutaja nõus mitte proovima Saiti pärast määratud juurdepääsupiirangut kasutada.

Privaatsuseeskirjad

See privaatsuseeskiri kehtib kõigi Kasutajate GetaPro kohta. Selles Privaatsuspoliitikas kasutatud mõisted ja terminid on analoogsed Kasutustingimuste põhitekstis kasutatud mõistete ja terminitega.

Kogutakse, salvestatakse või töödeldakse ainult niisuguseid isikuandmeid, mida ettevõte peab teenuste osutamiseks vajalikuks GetaPro. GetaPro ei nõua, et Kasutajad esitaksid isikuandmeid saidi avalikult saadaval olevas osas. Saidi ja ettevõtte pakutavate teenuste kasutamisel nõustub Kasutaja nende Privaatsuseeskirjadega. Kui Kasutaja keeldub nende Privaatsuseeskirjade järgimisest, on Kasutaja kohustatud Saidi kasutamise lõpetama.

Käesolev Privaatsuspoliitika on välja töötatud, pidades silmas lühidust ja selgust Kasutaja jaoks. See ei anna ammendavat üksikasjalikku ülevaadet kõigi isikuandmete kogumise ja kasutamise aspektide kohta ettevõtte poolt. GetaPro jätame endale õiguse muuta või täpsustada käesolevat Privaatsuspoliitikat igal ajal ning vastusena andmekaitset ja privaatsust käsitlevate õigusaktide muudatustele.

Milliseid isikuandmeid me kogume

Kasutaja registreerimisel, „Tellimuse loomisel“ või „Tegija registreerimisel“ peab GetaPro koguma teatud isikuandmeid, et pakkuda Kasutaja poolt nõutavaid teenuseid. See hõlmab järgmisi andmeid, kuid ei piirdu nendega: Kasutaja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, tellimuse aadress (kliendil), teave tema enda ja maksedetailide kohta (tegijal), isikukood või ettevõtte nimi ja registreerimisnumber (kinnitatud tegijal) ja tehnilised andmed.

Tehnilised andmed hõlmavad brauseri tarkvara tüüpi, operatsioonisüsteemi ja IP-aadressi, mida Kasutaja tarvitab. Tehnilisi andmeid on vaja saidi kasutamise analüüsimiseks või saidil pakutavate teenuste täiustamiseks. Seda teavet ei kasutata Kasutaja isikupärastamiseks.

Kuidas me Kasutaja kohta käivat teavet kasutame

Kasutajanimi kuvatakse avalikult.

Klientidele, Tegija(d) saab/saavad GetaPro juurdepääsu kliendi telefoninumbrile ja e-posti aadressile ainult siis, kui klient on nõus tegija(te)le kontaktandmete vahendamisega.

Tegijatele, kui Tegija on tööle kandideerinud ja Klient on esitanud taotluse kontaktandmete vahetamiseks, saab Klient GetaPro juurdepääsu Tegija telefoninumbrile ja e-posti aadressile automaatselt.

GetaPro võib kasutada Kasutaja kontaktteavet, et Kasutajaga Ettevõtte teenuste küsimustes ühendust võtta e-posti, SMS-i või telefoni teel.

GetaPro kasutab Kasutajate pakutavat teavet Kasutajate abistamiseks saidi kasutamise küsimustes; Kasutajate teavitamiseks teenuse värskendustest, sihitud turundus- ja reklaamipakkumistest, lähtudes Kasutajate eelistustest; selleks, et aidata Ettevõttel lahkarvamusi lahendada; pettuste avastamiseks, meie Kasutustingimuste järgimise tagamiseks.

Kvaliteedikontrolli ja koolituse eesmärgil võib Ettevõte jälgida või salvestada Kasutaja ja meie töötajate vahelisi vestlusi või kirjalikke sõnumeid.

Andmete salvestamine

Kasutajate isikuandmeid säilitame seni, kuni see on vajalik jaotises „Kuidas kasutame kasutajate teavet“ kirjeldatud ülesannete täitmiseks. Samal ajal säilitame kooskõlas seaduspäraste ärikavatsustega Kasutaja isikuandmeid mitte rohkem kui 5 aastat alates viimase sisenemise hetkest saidile (autoriseerimisest). Seaduspärased ärikavatsused hõlmavad järgmist - kasutajakonto säilitamine Teenuse mugavaks kasutamiseks; Kasutajate teavitamine teenuste värskendustest, sihipärastest turundus- ja reklaamipakkumistest, tuginedes Kasutajate informatsioonilistele eelistustele.

Teabevahetus

GetaPro võib avaldada Kasutaja isikuandmeid, kui Ettevõte on seadusega kohustatud seda tegema või vastusena õiguskaitseorganite või valitsusasutuste õigustatud taotlusele.

Turvalisus

Kogu seda teavet hoitakse GetaPro asjakohaste ettevaatusabinõude abil, et tagada Kasutaja teabe turvalisus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus. Kogu Kasutaja ja Saidi vaheline suhtlus on krüptitud.

Saidile juurdepääsu andmiseks kasutatakse sisselogimist kasutajanime (e-posti aadressi) ja parooli alusel. Kasutaja vastutab selle teabe ohutu säilitamise eest. Kasutajal ei ole õigust oma kasutajanime ega parooli kolmandatele isikutele edastada ning ta on kohustatud võtma meetmeid nende konfidentsiaalsuse tagamiseks. Ettevõte ei vastuta kolmandate isikute juurdepääsu eest konfidentsiaalsele teabele.

Kasutaja õigused isikuandmete osas

Kasutajal on teatud õigused seoses isikuandmetega, mida me Kasutaja kohta salvestame. Need võivad hõlmata õigust pääseda juurde, parandada, kustutada isikuandmeid, piirata nende kasutamist või esitada vastuväiteid meie isikuandmete kasutamise või töötlemise osas.

Kasutaja saab taotleda isikuandmete koopiat mugavas digitaalses vormingus. Kasutaja teabe värskendamiseks või parandamiseks soovitame pöörduda saidi haldaja poole, kasutades tagasisidevormi, kui teave on muutunud või kui meie salvestatud isikuandmed on ebatäpsed.

Kui soovite kasutada seadusega ette nähtud õigusi või nende üle diskuteerida, võtke meiega ühendust, kasutades tagasisidevormi.

Meie turvameetmed tähendavad seda, et me võime paluda enne Kasutaja kohta teabe avalikustamist tal kas e-posti või telefoni teel Kasutaja identiteeti kinnitada.

Maksekaardi üksikasjad

Maksekaardi andmeid kaitseb SSL (TLS) sertifikaat. GetaPro ei salvesta kaardiandmeid. GetaPro töötleb ja säilitab Tegija isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele.

Kontaktinfo

Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise või kõne all oleva Privaatsuspoliitika kohta, palume meiega ühendust võtta kirjutades e-posti aadressile: contact@getapro.ee või kasutades allolevat kontaktinfot:
AllePal OÜ
Registrikood 12209337
Aadress: Pärnu mnt 141 Tallinn Harjumaa 11314